Tài trợ trang thông tin điện tử cho Đoàn cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị cơ sở

Đăng lúc: 20/09/2012 4:52:34 SA

Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2017; thực hiện hướng dẫn xây dựng 16 công trình thanh niên chào mừng Đại hội của tuổi trẻ toàn tỉnh. Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Công ty CP Giải pháp Công nghệ TG xây dựng trang thông tin điện tử cho các huyện, thị, thành Đoàn và Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Tây Sơn.

(Đ/c: Nguyễn Thế Hoàn - Bí thư phát biểu và ghi nhận sự hợp tác giữa Đoàn cấp tỉnh và Công ty TG)

Sau 01 tháng khởi công, ngày 04 tháng 9 năm 2012 tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Giải pháp Công nghệ TG tổ chức Lễ bàn giao Công trình thanh niên “Trang thông tin điện tử” cho 12 đơn vị Đoàn trong toàn tỉnh với tổng trị giá tài trợ là 220 triệu đồng.

Công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng được đánh giá cao, là kênh thông tin chính thức của các cơ sở Đoàn nhằm đăng tải, tuyên truyền các hoạt động chính trị xã hội của tổ chức Đoàn đơn vị, của tỉnh; đăng tải hệ thống văn bản của tổ chức Đoàn giúp cơ sở tiếp cận, triển khai nhanh, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính trong gửi các văn bản, kế hoạch hoạt động. Trang thông tin còn tạo ra sự kết nối, giúp các cơ sở Đoàn giao lưu, học tập các mô hình hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào TTN.

Cũng trong lễ bàn giao Đại diện Công ty CP Giải pháp Công nghệ TG và Đoàn cơ quan cấp tỉnh Hà Tĩnh ký biên bản ghi nhớ về việc cam kết tài trợ xây dựng hệ thống trang tin điện tử cho các đơn vị Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 nhằm phát triển hệ thống kênh thông tin tuyên truyền sâu rộng.

Danh sách các đơn vị nhận tài trợ trang tin điện tử đợt 1

STT Tên đơn vị Tên miền đăng ký
1 Đoàn Khối cơ quan cấp tỉnh doancaptinhhatinh.vn
2 Đoàn TNCS huyện Kỳ Anh doankyanhht.org.vn
3 Đoàn TNCS huyện Cẩm Xuyên doancamxuyenht.org.vn
4 Đoàn TNCS thành phố Hà Tĩnh thanhdoanhatinh.org.vn
5 Đoàn TNCS huyện Can Lộc doancanlocht.org.vn
6 Đoàn TNCS huyện Hương Sơn doanhuongsonht.org.vn
7 Đoàn TNCS huyện Lộc Hà doanlochaht.org.vn
8 Đoàn TNCS huyện Thạch Hà doanthachhaht.org.vn
9 Đoàn TNCS TX Hồng Lĩnh doanhonglinhht.org.vn
11 Đoàn TNCS huyện Vũ Quang doanvuquanght.org.vn
12 Đoàn TNCS huyện Hương Khê doanhuongkheht.org.vn
13 Đoàn TNCS huyện Đức Thọ doanducthoht.org.vn
14 Tổng đội TNXP XD KTM Sơn Tây tdtnxptsht.org.vn

Thành viên TG CORP
© Bản quyền 2008-2013 TG Solution
Email: contact@tg24h.com - Website: www.tgsolution.com - www.tgcc.com.vn
Tel: 04.6655.6309 - Fax: 04.6655.6309